Trygga ditt brandskydd med vårt SBA-verktyg

Vårt användarvänliga verktyg gör det enkelt för dig att arbeta systematiskt med brandskydd.

Boka en demo
Anmärkningsvyn i Safekeep, med information om vem som skapat anmärkningen, var den finns, och vad som är fel. En lista över öppna kontroller som kan utföras.

Skydda ditt företag och dina medarbetare

Ett väl fungerande brandskydd är en central del som krävs för att skapa en trygg och säker arbetsplats. Genom att implementera och upprätthålla ett systematiskt brandskyddsarbete kan du minimera riskerna och skydda ditt företag, dina medarbetare och din verksamhet.

Med vår lösning för systematiskt brandskyddsarbete får du tillgång till kraftfulla verktyg som hjälper dig att identifiera, analysera och åtgärda brandskyddsrelaterade risker.

Byggstenar i systematiskt brandskyddsarbete

Dokumentation

En korrekt och strukturerad dokumentation säkerställer att alla brandskyddsåtgärder är dokumenterade, uppdaterade och lättillgängliga. En centraliserad plats där all dokumentation återfinns gör att du enkelt kan hålla reda på brandrutiner, instruktioner och annan relevant information, vilket underlättar för att följa upp och revidera ert brandskyddsarbete.

Se produkt

Utbildning

Att erbjuda regelbunden och adekvat utbildning till dina medarbetare är nyckeln till att skapa medvetenhet och kompetens inom brandsäkerhet. Genom att utbilda ditt team i brandsäkerhetsfrågor, hantering av brandfarliga ämnen och nödutrymningsprocedurer kan du öka medvetenheten och förbereda dem för att kunna agera korrekt.

Se produkt

Egenkontroller

Att genomföra regelbundiga egenkontroller är en fundamental del av ett systematiskt brandskyddsarbete. Det kan exempelvis innefatta att kontrollera att brandlarm fungerar som förväntat, eller att säkerställa att utrymningsvägar är fria och tydligt markerade. Via återkommande egenkontroller kan du identifiera och åtgärda brister och avvikelser.

Se produkt

Externa kontroller

Utöver de interna egenkontrollerna är det också viktigt att regelbundet genomföra externa kontroller av brandskyddsåtgärder. Genom att anlita externa aktörer kan du få en objektiv bedömning av ditt brandskydd och identifiera eventuella brister eller förbättringsområden.

Se produkt

Vi hjälper dig med systematiskt brandskyddsarbete.

Kontakta oss