Planera, genomför och följ upp systematiskt

Vår plattform gör det enkelt att arbeta förebyggande i dina verksamheter och fastigheter.

Systematiskt brandskyddsarbete och arbetsmiljöarbete

Med Safekeep kommer du snabbt igång med systematiskt kontrollarbete för att identifiera och åtgärda brister i verksamheten.

Safekeep fastighet

Ta kontroll över behov, åtgärder och utgifter och var säker på att dina planer baseras på aktuell och relevant information utifrån verksamhetens olika delar.