Vi hjälper dig med systematiskt brandskyddsarbete

Med Safekeep kan du enkelt dokumentera, genomföra och följa upp ditt SBA.
Vårt webverktyg är en komplett lösning - inga mer pärmar.

All SBA-dokumentation i säkert förvar på samma ställe

Med Safekeep får du ett modernt webbaserat system som samlar all din brandskyddsdokumentation i molnet.

Utför internkontroller direkt i mobilen eller läsplattan

Skapa enkelt listor med kontrollpunkter som ska utföras med jämna mellanrum. Du får automatiska påminnelser och avvikelserapporter.

Kontakta oss

Digital tillbudsrapportering med uppföljning och statistik

Användare kan snabbt och enkelt dokumentera och rapportera fel och tillbud som direkt skickas till rätt person i organisationen.

Dokumentera medarbetarnas brandskyddsutbildning

I Safekeep får du överblick och bekräftelse på att samtliga anställda genomgått nödvändiga utbildningar.

Mer information