Tillsammans skapar vi en säkrare arbetsplats.

Mjukvara för att hålla din personal
och dina fastigheter trygga.

Ett stiliserat trevåningshus med gröna check-markeringar vid fyra av fönstren.

Systematiskt brandskyddsarbete och arbetsmiljöarbete i ett system

Med Safekeep kommer du snabbt igång med ett digitalt systematiskt kontrollarbete för att synliggöra och åtgärda brister i verksamheten.