Checklistor

Öka noggrannheten och se till att inget viktigt glöms bort
med digitala checklistor på din arbetsplats.

Boka en demo
Ett formulär för att skapa en ny åtgärd i Safekeep. En checklista som visas i en mobiltelefon med två gröna ja-svar och ett rött nej-svar.

Anpassade checklistor för din verksamhet

Att använda checklistor i din verksamhet är ett enkelt men kraftfullt verktyg för att öka kvaliteten på säkerhetsarbetet och säkerställa att upprättade rutiner och riktlinjer efterlevs. Med våra fullt konfigurerbara och anpassningsbara checklistor minskar du risken att viktiga steg eller uppgifter glöms bort eller inte utförs korrekt.

Undvik missförstånd och dubbelarbete genom att skapa en tydlig rutin över vad som skall göras och vilka personer som ansvarar för att utföra uppgifterna och åtgärda bristerna.

vad säger våra kunder

Kontakta oss