Om företaget

Safekeep utvecklar molnbaserade tjänster för systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt brandskyddsarbete och fastighetsrelaterade behov.

Vår programvara syftar till att hjälpa företag att uppfylla kraven i rådande lagar och bestämmelser genom att erbjuda verktyg för bl.a. riskbedömning, egenkontroll och tillbudsrapportering.

Safekeep Nordic AB grundades 2016 och har organisationsnummer 559089-2765.

"Vår affärsidé är att vara ett fristående teknikbolag som fokuserar på att utveckla produkten i tätt samarbete med våra kunder."

Kom igång med digitalt systematiskt kontrollarbete.

Kontakta oss