Om företaget

Safekeep utvecklar molnbaserade tjänster för systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt brandskyddsarbete och fastighetsrelaterade behov.

Vår programvara syftar till att hjälpa företag att uppfylla kraven i rådande lagar och bestämmelser genom att erbjuda verktyg för bl.a. riskbedömning, egenkontroll och tillbudsrapportering.

Safekeep Nordic AB grundades 2016 av

"Vår affärsidé är att vara ett fristående teknikbolag som fokuserar på att utveckla produkten i tätt samarbete med våra kunder."

Kom igång med digitalt systematiskt kontrollarbete.

Kontakta oss