Tillbuds- och olycksfallsrapportering

Händelserapportering är avgörande för att förebygga
framtida incidenter och förbättra arbetsmiljön.

Boka en demo
Ett formulär för att skapa en ny tillbudsrapport.

Öka säkerheten på arbetsplatsen

En strukturerad tillbuds- och olycksfallsrapportering leder till en ökad medvetenhet om risker på arbetsplatsen vilket kan bidra till att förebygga framtida incidenter. Att ta tillbud och olycksfall på allvar och aktivt arbeta med att förebygga dem är också en viktig signal till medarbetarna om att deras hälsa och säkerhet sätts i första rummet.

Förenkla er process och gör det lättare att dokumentera och följa upp händelser med vårt verktyg för tillbuds- och olycksfallrapportering. Rapportera, utred, skapa åtgärder och följ upp alla typer av tillbud och olyckor.

vad säger våra kunder

Kontakta oss