Riskbedömning av arbetsmiljön

Arbeta effektivt med digitala riskbedömningar och åtgärdsplaner med ansvarsfördelning.

Boka en demo
En lista med risker identifierade i samband med en riskbedömning av driftssättning av ny operationssal, block BA4.

Riskbedöm förändringar i verksamheten

Vår modul för riskbedömningar hjälper dig uppfylla alla krav som ställs på arbetsgivare när det gäller att bedöma risker vid förändringar i verksamheten. Genom att systematiskt beskriva och utvärdera risker i din verksamhet skapas en tryggare arbetsmiljö för alla anställda och övriga berörda parter.

Med Safekeep kan du enkelt följa upp och prioritera identifierade risker genom att värdera, planera och genomföra åtgärder. Genom att utse ansvariga och utför-senast-datum för varje åtgärd kan du vara säker på att inga åtgärder glöms bort och att de genomförs i tid. Självklart påminner vi dig om det skulle behövas.

vad säger våra kunder

Kontakta oss