Dokumenthantering

Med vår digitala lösning kan du enkelt organisera, lagra och dela viktig information på ett smidigt och tillförlitligt sätt.

Boka en demo
En mapp-struktur byggd i Safekeeps dokumenthanteringsmodul.

Uppdaterad information i rätt version

Varje verksamhet har en mängd olika dokument och information att hantera. Det kan röra sig om interna styrdokument, regler och rutiner, policys, myndighetsdokument och andra typer av dokument. Om denna information är utspridd kan det vara svårt att få en överblick och ha kontroll över olika versioner och revisioner.

Med en digital dokumenthanteringslösning kan du enkelt samla alla dokument på ett ställe, vilket sparar tid och energi och minskar risken att viktiga dokument går förlorade.

vad säger våra kunder

Kontakta oss