Egenkontroll med ritning

Förenkla och förtydliga dina egenkontroller
med en ritningsbaserad rondering.

Boka en demo
En ritning som visas i en surfplatta med ett antal kontrollobjekt där det första är grönmarkerat.

Utför kontroller med ritningsunderlag

Att använda ett ritningunderlag som en del en kontrollrondering är ett effektivt sätt att skapa en strukturerad och väldokumenterad process. På ritningen markeras tydligt var kontrollpunkterna finns, vilket minskar risken för missade områden och objekt som behöver kontrolleras.

Ritningen är också en viktig hjälp för nyanställda eller personal som ännu inte är bekanta med arbetsplatsen. Genom att ha en tydlig ritning över lokalerna kan de enkelt och snabbt orientera sig och hitta rätt områden och utrustning.

vad säger våra kunder

Kontakta oss