En modern lösning för dina fastigheter

Vi förenklar administrationen av ditt fastighetsbestånd.

Boka en demo
En karta över Sverige med fastigheter utmarkerade med nålar, och ett stapeldiagram som visar drift och underhållsbudget per kvartal för tre år.

För dina fastigheter - i projekt eller förvaltningsfas

Med våra fastighetstjänster kan du ta steget mot en smidigare och mer effektiv organisation. Börja redan i projekteringen och ta med dig alla handlingar in i förvaltningsfasen.

Genom våra användarvänliga moduler kan du hantera dokumentation, ekonomi, felanmälningar och kontroller i dina fastigheter.

Hörnstenar i våra fastighetstjänster

Dokumenthantering

Vår dokumenthanteringsmodul ger dig en strukturerad och centraliserad plattform för att säkerställa att all dokumentation är uppdaterad och lättillgänglig för ditt team. Du kan enkelt skapa och anpassa mappstrukturer för olika dokumentkategorier och får en smidig och effektiv lösning för att organisera viktiga handlingar.

Se produkt

Felanmälan

Med Safekeep kan du snabbt och enkelt hantera och följa upp felanmälningar i dina fastigheter. Du kan enkelt tilldela ärenden till rätt tekniker, följa ärendets status och återkoppla till rapportör. All kommunikation mellan fastighetsägare, hyresgäster och tekniker centraliseras och sparas tillsammans med ärendet.

Se produkt

Externa kontroller

Vi hjälper dig att planera och följa upp olika typer av kontroller - som OVK, elsäkerhet- och brandsäkerhetskontroller. Du kan enkelt boka in och följa tidplanen för dessa kontroller och få påminnelser om kommande inspektioner. Utföraren laddar upp protokoll och annan dokumentation direkt i systemet när kontrollen är utförd.

Se produkt

Drift- och underhållsbudget

Genom att noggrant planera och följa upp drift- och underhållsutgifterna kan du maximera finansiell kontroll och minimera överraskningar. Med vår lösning kan du lägga en detaljerad budget som du sedan följer upp med prognoser, vilket hjälper dig att skapa en långsiktigt hållbar och lönsam fastighetsförvaltning.

Kontakta oss

Vi hjälper dig med dina fastigheter.

Kontakta oss