En plattform med användaren i fokus

Safekeep är en användarvänlig plattform som anpassar sig efter dina behov.

Internkontroller

Arbeta effektivt med kontroller på ritning eller i listor som utförs direkt på din telefon eller surfplatta.

Statistik och rapporter

Få snabb överblick av styrkor och förbättringsmöjligheter genom Safekeeps interaktiva dashboard.

Riskbedömning

Minska risken för allvarliga olyckor genom att kontinuerligt arbeta med riskbedömningar och riskanalyser.

Utbildning

Safekeep hjälper dig att säkerställa och dokumentera att personalen genomgått de utbildningar som krävs.

Dokumenthantering

Effektivisera och underlätta för dina medarbetare genom strukturerad sammanställning och hantering av rapporter och dokument.